Treści zaawansowane zostały stworzone przez inwestorów i analityków z dużym zasobem wiedzy o handlu. Nagrania te obejmują takie zagadnienia jak “Wzór Gartley’a”, czy też “Kluczowe wyznaczniki gospodarcze wykorzystywane przez bank centralny”.

Do uzyskania pełnego dostępu do wszystkich treści edukacyjnych dla zaawansowanych inwestorów na Sharp Trader wymagane jest posiadanie zasilonego rachunku transakcyjnego AvaTrade.

Darmowe Demo Rachunek Rzeczwisty

Lekcja 15: Wybieranie Ramy Czasowej

W tym wideo wyjaśniamy co trzeba wziąć pod uwagę przy wybieraniu swojej ramy czasowej, a mianowicie swój styl handlowania, możliwości czasowe i naturę rynku, na którym handlujemy.

Do uzyskania pełnego dostępu do wszystkich treści edukacyjnych dla zaawansowanych inwestorów na Sharp Trader wymagane jest posiadanie zasilonego rachunku transakcyjnego AvaTrade.

Darmowe Demo Rachunek Rzeczwisty

Lekcja 16: Rynek Wymiany Walut

Rynek wymiany walut, znany również jako FX lub Rynek Forex, jest największym rynkiem finansowym na świecie. Dowiedz się, co wpływa na ten rynek i kim są najwięksi gracze na tym rynku.

Do uzyskania pełnego dostępu do wszystkich treści edukacyjnych dla zaawansowanych inwestorów na Sharp Trader wymagane jest posiadanie zasilonego rachunku transakcyjnego AvaTrade.

Darmowe Demo Rachunek Rzeczwisty

Lekcja 17: Zalety Handlu na Rynku Forex

W tym krótkim nagraniu omówimy zagadnienie Płynności i co to znaczy handlowanie na płynnym rynku otwartym 24 godziny na dobę, a także dowiesz się czym jest Dźwignia Finansowa i jak pomaga Ci

Do uzyskania pełnego dostępu do wszystkich treści edukacyjnych dla zaawansowanych inwestorów na Sharp Trader wymagane jest posiadanie zasilonego rachunku transakcyjnego AvaTrade.

Darmowe Demo Rachunek Rzeczwisty

Lekcja 18: Wprowadzenie do Rynku Złota

Złoto jest plastycznym metalem szlachetnym. Od zawsze był on cennym metalem ze względu na swoją szlachetną naturę, przez co był wykorzystywany jako środek wymiany lub po prostu walutę. Wyjaś

Do uzyskania pełnego dostępu do wszystkich treści edukacyjnych dla zaawansowanych inwestorów na Sharp Trader wymagane jest posiadanie zasilonego rachunku transakcyjnego AvaTrade.

Darmowe Demo Rachunek Rzeczwisty

Lekcja 19: Wprowadzenie do Rynku Ropy

Handlując ropą musimy wziąć pod uwagę wiele czynników. W tym krótkim wideo przedstawiamy podstawy rządzące tym rynkiem, na przykład czym się właściwie tu handluje i jak działa popyt i po

Do uzyskania pełnego dostępu do wszystkich treści edukacyjnych dla zaawansowanych inwestorów na Sharp Trader wymagane jest posiadanie zasilonego rachunku transakcyjnego AvaTrade.

Darmowe Demo Rachunek Rzeczwisty

Lekcja 20: Depozyt Overnight

Wyjaśniamy tu, co znaczy gdy pozycja FX (lub CFD) przetrzymana zostaje przez noc (ang. overnight). Opłata za przetrzymanie nazywamy “swap” lub “overnight premium”. Nazywamy to opłatą, ale

Do uzyskania pełnego dostępu do wszystkich treści edukacyjnych dla zaawansowanych inwestorów na Sharp Trader wymagane jest posiadanie zasilonego rachunku transakcyjnego AvaTrade.

Darmowe Demo Rachunek Rzeczwisty

Lekcja 21: Jak Obliczyć Ruch Cen przy Handlu Towarami

Tick to najmniejsza możliwa cena, za każdy instrument oparty na towarach, a rozmiar jednego tick będzie inne dla każdego instrumentu. Nagranie to wyjaśnia, jak obliczyć cenę ruchu dla każdego

Do uzyskania pełnego dostępu do wszystkich treści edukacyjnych dla zaawansowanych inwestorów na Sharp Trader wymagane jest posiadanie zasilonego rachunku transakcyjnego AvaTrade.

Darmowe Demo Rachunek Rzeczwisty

Lekcja 22: Zrozumienie Rozmiaru Partii i Wymagań Depozytu dla Towarów.

Każdy towar jest mierzony we własnej jednostce. Przy użyciu dźwigni nie potrzebujemy dużej ilości gotówki, aby otworzyć pozycję na tych rynkach. Nauczymy się też, jak obliczyć wymagany tu

Do uzyskania pełnego dostępu do wszystkich treści edukacyjnych dla zaawansowanych inwestorów na Sharp Trader wymagane jest posiadanie zasilonego rachunku transakcyjnego AvaTrade.

Darmowe Demo Rachunek Rzeczwisty

Lekcja 23: Jak Obliczyć Ruchy Cen Przy Handlu Indeksami Giełdowymi

Tick to najmniejsza możliwa zmiana ceny dla każdego instrumentu opartego na indeksie giełdowym, a rozmiar jednego tick będzie unikalny dla każdego instrumentu. Nagranie to wyjaśnia, jak obliczy

Do uzyskania pełnego dostępu do wszystkich treści edukacyjnych dla zaawansowanych inwestorów na Sharp Trader wymagane jest posiadanie zasilonego rachunku transakcyjnego AvaTrade.

Darmowe Demo Rachunek Rzeczwisty

Lekcja 24: Wzorce Wykresów Część 1

W tym dwuczęściowym nagraniu dowiemy się, kiedy rozpoznawanie wzorców wykresów pomoże nam przewidzieć zwroty cen lub kontynuację trendów. Są one z natury powtarzalne i da się je dostrzec we

Do uzyskania pełnego dostępu do wszystkich treści edukacyjnych dla zaawansowanych inwestorów na Sharp Trader wymagane jest posiadanie zasilonego rachunku transakcyjnego AvaTrade.

Darmowe Demo Rachunek Rzeczwisty

Lekcja 25: Wzorce Wykresów Część 2

W tym dwuczęściowym nagraniu dowiemy się, kiedy rozpoznawanie wzorców wykresów pomoże nam przewidzieć zwroty cen lub kontynuację trendów. Są one z natury powtarzalne i da się je dostrzec we

Do uzyskania pełnego dostępu do wszystkich treści edukacyjnych dla zaawansowanych inwestorów na Sharp Trader wymagane jest posiadanie zasilonego rachunku transakcyjnego AvaTrade.

Darmowe Demo Rachunek Rzeczwisty

Lekcja 26: Świece Japońskie

W tym nagraniu przyjrzymy się pojedynczym formacją świecowym i zastanowimy się, jak mogą one nam pomóc zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Świece japońskie można wykorzyst

Do uzyskania pełnego dostępu do wszystkich treści edukacyjnych dla zaawansowanych inwestorów na Sharp Trader wymagane jest posiadanie zasilonego rachunku transakcyjnego AvaTrade.

Darmowe Demo Rachunek Rzeczwisty

Lekcja 27: Ranging Markets

Tak zwany “ranging market” to rynek, w którym poziom handlu ustabilizował się pomiędzy dwoma cenami. Znalazł on swoją najniższą i najwyższą pozycję w danym czasie. W tym nagraniu dowiem

Do uzyskania pełnego dostępu do wszystkich treści edukacyjnych dla zaawansowanych inwestorów na Sharp Trader wymagane jest posiadanie zasilonego rachunku transakcyjnego AvaTrade.

Darmowe Demo Rachunek Rzeczwisty

Lekcja 28: Reversing Markets

Tak zwany “reversing market” to rynek, na którym ustalił się trend cenowy w jednym kierunku, ale zaszła w nim zmiana i zaczął iść w drugim kierunku. Jak dostrzec taki rynek? W tym nagraniu

Do uzyskania pełnego dostępu do wszystkich treści edukacyjnych dla zaawansowanych inwestorów na Sharp Trader wymagane jest posiadanie zasilonego rachunku transakcyjnego AvaTrade.

Darmowe Demo Rachunek Rzeczwisty

Lekcja 29: Ryzyko, a Nagroda

Ryzyko i nagroda to dwa bardzo ważne koncepty w kontekście handlu. Należy zdefiniować równowagę jaką powinien mieć każdy inwestor, w sensie ile gotówki jest w stanie zaryzykować w relacji d

Do uzyskania pełnego dostępu do wszystkich treści edukacyjnych dla zaawansowanych inwestorów na Sharp Trader wymagane jest posiadanie zasilonego rachunku transakcyjnego AvaTrade.

Darmowe Demo Rachunek Rzeczwisty

Lekcja 30: Ważenie Indeksów Giełdowych

Każda akcja w indeksie ma przeważnie przypisaną pewną wagę, lub inaczej znaczenie. Jeśli nie wykorzystuje się żadnej metody ważenia, nazywamy to wtedy “Indeksem Równoważnym”, ponieważ

Do uzyskania pełnego dostępu do wszystkich treści edukacyjnych dla zaawansowanych inwestorów na Sharp Trader wymagane jest posiadanie zasilonego rachunku transakcyjnego AvaTrade.

Darmowe Demo Rachunek Rzeczwisty

Lekcja 31: Znaczenie Handlu w Różnych Porach Dnia

W tym zaawansowanym nagraniu spojrzymy na handel w różnych porach dnia i jakie to niesie możliwości. Możliwości te są skutkiem ilości transakcji na rynku i płynności w danym czasie.

Do uzyskania pełnego dostępu do wszystkich treści edukacyjnych dla zaawansowanych inwestorów na Sharp Trader wymagane jest posiadanie zasilonego rachunku transakcyjnego AvaTrade.

Darmowe Demo Rachunek Rzeczwisty

Lekcja 32: Stworzenie i Zapisanie Dobrego Planu Gry

Napisanie szczegółowego planu, który będzie pomagał nam w handlu jest łatwe. Podążanie za swoim dobrze przemyślanym planem jest trudne. Nagranie to wyjaśnia istotne kroki, które musisz powz

Do uzyskania pełnego dostępu do wszystkich treści edukacyjnych dla zaawansowanych inwestorów na Sharp Trader wymagane jest posiadanie zasilonego rachunku transakcyjnego AvaTrade.

Darmowe Demo Rachunek Rzeczwisty

Lekcja 33: Handlowanie Zgodne z Trendem

Trend to ogólny kierunek w którym podąża cena instrumentu, który obserwujemy. Kierunek ten może być wzrostowy, spadkowy lub stabilny. Zobaczmy jak zidentyfikować kierunki wzrostowe i spadkowe.

Do uzyskania pełnego dostępu do wszystkich treści edukacyjnych dla zaawansowanych inwestorów na Sharp Trader wymagane jest posiadanie zasilonego rachunku transakcyjnego AvaTrade.

Darmowe Demo Rachunek Rzeczwisty

Lekcja 34: Zrozumienie Momentum

Czym jest momentum i jak z niego korzystać? Nagranie to opisuje momentum, czyli sytuację, gdzie rynek z dużym “impetem” idzie w jednym kierunki, ruch ten spowodowany jest ceną akcji.

Do uzyskania pełnego dostępu do wszystkich treści edukacyjnych dla zaawansowanych inwestorów na Sharp Trader wymagane jest posiadanie zasilonego rachunku transakcyjnego AvaTrade.

Darmowe Demo Rachunek Rzeczwisty

Lekcja 35: Zrozumienie Dnia Handlowego Forex

Ważne jest, aby wiedzieć, kiedy rynki Forex otwierają się i zamykają oraz kiedy ważne informacje i codzienne kursy wymiany są publikowane. Nagranie mówi właśnie o tym i wyjaśnia kiedy nale

Do uzyskania pełnego dostępu do wszystkich treści edukacyjnych dla zaawansowanych inwestorów na Sharp Trader wymagane jest posiadanie zasilonego rachunku transakcyjnego AvaTrade.

Darmowe Demo Rachunek Rzeczwisty

Lekcja 36: Wyłapywanie Korekt i Zmian

Nagranie to pokaże Ci jak można wyłapać korekty i zmiany. Jest to najłatwiejszy sposób tzw. “news trading”. Strategia ta może być wykorzystana do wyłapania niektórych największych ruch

Do uzyskania pełnego dostępu do wszystkich treści edukacyjnych dla zaawansowanych inwestorów na Sharp Trader wymagane jest posiadanie zasilonego rachunku transakcyjnego AvaTrade.

Darmowe Demo Rachunek Rzeczwisty

Lekcja 37: Kluczowe Wyznaczniki Ekonomiczne Wykorzystywane przez Banki Centralne

W tym nagraniu dowiesz się o comiesięcznych i kwartalnych gospodarczych raportach rządowych. Te publikacje mogą spowodować znaczne zmiany krótkoterminowe, a czasem i długoterminowe, w kursach w

Do uzyskania pełnego dostępu do wszystkich treści edukacyjnych dla zaawansowanych inwestorów na Sharp Trader wymagane jest posiadanie zasilonego rachunku transakcyjnego AvaTrade.

Darmowe Demo Rachunek Rzeczwisty

Lekcja 38: Cykliczna Natura Cen Walut

Nagranie to wyjaśnia, że najważniejszą rzeczą o walutach, jest to, że ich ceny są niczym innym, niż tylko sugerowana wartość. Nie ma naukowej wiedzy o tym, ile waluta jest obecnie warta i ja

Do uzyskania pełnego dostępu do wszystkich treści edukacyjnych dla zaawansowanych inwestorów na Sharp Trader wymagane jest posiadanie zasilonego rachunku transakcyjnego AvaTrade.

Darmowe Demo Rachunek Rzeczwisty

Lekcja 39: Formacja Gartley’a

Video to pokazuje, że formacja Gartley’a w uproszczeniu to specyficznie ukształtowana korekta. Korzysta się z niej, aby dostrzec potencjalne punkty zwrotne na rynku, na którym handlujemy. Tłuma

Do uzyskania pełnego dostępu do wszystkich treści edukacyjnych dla zaawansowanych inwestorów na Sharp Trader wymagane jest posiadanie zasilonego rachunku transakcyjnego AvaTrade.

Darmowe Demo Rachunek Rzeczwisty

Lekcja 40: Handel Przed i Po Publikacji Danych

Gdy dane są wypuszczane, inwestor musi ocenić, czy dane te mieszczą się w założonym przedziale, czy są poza nim. W tym nagraniu wyjaśnimy, jak czytać te liczby i jak z nich korzystać.