Dla początkujących inwestorów przygotowaliśmy kolekcję krótkich nagrań wideo, które omawiają podstawy terminologii handlowej np. “Wprowadzenia do handlu” oraz “Analiza techniczna i fundamentalna”. Nagrania te są krótkie i omawiają podstawowe zagadnienia, o których każdy inwestor powinien wiedzieć.

Do uzyskania pełnego dostępu do wszystkich treści edukacyjnych dla początkujących inwestorów na Sharp Trader wymagane jest posiadanie demonstracyjnego lub rzeczywistego rachunku transakcyjnego AvaTrade.

Darmowe Demo Rachunek Rzeczwisty

Lekcja 1: Różnica pomiędzy Inwestowaniem i Handlem

Inwestycje i handel są dwa różne sposoby możemy korzystać z rynków finansowych. Początkujący nauczą znaczenie każdego przed wejściem na rynek.

Do uzyskania pełnego dostępu do wszystkich treści edukacyjnych dla początkujących inwestorów na Sharp Trader wymagane jest posiadanie demonstracyjnego lub rzeczywistego rachunku transakcyjnego AvaTrade.

Darmowe Demo Rachunek Rzeczwisty

Lekcja 2: Wprowadzenie do Handlu

Przegląd podstawowej wiedzy niezbędnej do przygotowania się do obrotu. Obejmuje podstawy rachunków demo, koszt transakcji zwany spreadem oraz kapitał niezbędny do rozpoczęci

Do uzyskania pełnego dostępu do wszystkich treści edukacyjnych dla początkujących inwestorów na Sharp Trader wymagane jest posiadanie demonstracyjnego lub rzeczywistego rachunku transakcyjnego AvaTrade.

Darmowe Demo Rachunek Rzeczwisty

Lekcja 3: Sprzedaż i Kupno

Co to znaczy „Kup taniej / Sprzedaj drożej”? Krótki opis zasad i realizacji sprzedaży i kupna instrumentów na naszej platformie. Możesz osiągać zyski niezależnie do kie

Do uzyskania pełnego dostępu do wszystkich treści edukacyjnych dla początkujących inwestorów na Sharp Trader wymagane jest posiadanie demonstracyjnego lub rzeczywistego rachunku transakcyjnego AvaTrade.

Darmowe Demo Rachunek Rzeczwisty

Lekcja 4: Spread Betting Rynków Finansowych

Spread-betting vs. obrót Forex/CFD Zamiast kupować lub sprzedawać określoną ilość lub wielkość lota instrumentu, inwestorzy w systemie spread-betting zawierają zakłady w

Do uzyskania pełnego dostępu do wszystkich treści edukacyjnych dla początkujących inwestorów na Sharp Trader wymagane jest posiadanie demonstracyjnego lub rzeczywistego rachunku transakcyjnego AvaTrade.

Darmowe Demo Rachunek Rzeczwisty

Lekcja 5: Rodzaje Wykresów i Ramy Czasowe

Wyjaśnienie znaczenia różnych rodzajów wykresów, które możesz analizować, oraz ram czasowych narzędzi wykorzystywanych każdego dnia do prowadzenia obrotu na rynkach finan

Do uzyskania pełnego dostępu do wszystkich treści edukacyjnych dla początkujących inwestorów na Sharp Trader wymagane jest posiadanie demonstracyjnego lub rzeczywistego rachunku transakcyjnego AvaTrade.

Darmowe Demo Rachunek Rzeczwisty

Lekcja 6: Czym jest PIP

Na tym nagraniu definiujemy pojęcie „pipsa”. Jest to podstawowy termin stosowany w obrocie, dlatego należy go dobrze zrozumieć przed rozpoczęciem obrotu.

Do uzyskania pełnego dostępu do wszystkich treści edukacyjnych dla początkujących inwestorów na Sharp Trader wymagane jest posiadanie demonstracyjnego lub rzeczywistego rachunku transakcyjnego AvaTrade.

Darmowe Demo Rachunek Rzeczwisty

Lekcja 7: Czym jest Dźwignia Finansowa i Wymagany Depozyt

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się w jaki sposób inwestorzy otwierają pozycje o dużej wartości przy niewielkim saldzie na rachunku? Wyjaśniamy pojęcie dźwigni finansowej

Do uzyskania pełnego dostępu do wszystkich treści edukacyjnych dla początkujących inwestorów na Sharp Trader wymagane jest posiadanie demonstracyjnego lub rzeczywistego rachunku transakcyjnego AvaTrade.

Darmowe Demo Rachunek Rzeczwisty

Lekcja 8: Zamówienia Wstępne

Czym są zamówienia wstępne? Są to zamówienia rynkowe, które otworzą pozycję o ustalonej cenie w przyszłości. Jest to wcześniej ustalone zamówienie, które zostanie wyko

Do uzyskania pełnego dostępu do wszystkich treści edukacyjnych dla początkujących inwestorów na Sharp Trader wymagane jest posiadanie demonstracyjnego lub rzeczywistego rachunku transakcyjnego AvaTrade.

Darmowe Demo Rachunek Rzeczwisty

Lekcja 9: Stop Loss i Zamówienia z Limitem

Na tym nagraniu podejmujemy temat zleceń Stop Loss i zleceń z limitem oraz ich stosowania w praktyce obrotu. Ponadto przyglądamy się oferowanym przez nie korzyściom, takim jak

Do uzyskania pełnego dostępu do wszystkich treści edukacyjnych dla początkujących inwestorów na Sharp Trader wymagane jest posiadanie demonstracyjnego lub rzeczywistego rachunku transakcyjnego AvaTrade.

Darmowe Demo Rachunek Rzeczwisty

Lekcja 10: Analiza Techniczna i Fundamentalna

Zorientowany inwestor musi dobrze rozumieć analizę techniczną i fundamentalną. Na tym nagraniu wyjaśniamy różnice pomiędzy tymi dwoma rodzajami analizy oraz podpowiadamy ja

Do uzyskania pełnego dostępu do wszystkich treści edukacyjnych dla początkujących inwestorów na Sharp Trader wymagane jest posiadanie demonstracyjnego lub rzeczywistego rachunku transakcyjnego AvaTrade.

Darmowe Demo Rachunek Rzeczwisty

Lekcja 11: Kim są Analitycy

Analitycy i organizacje gromadzą kluczowe dane rynkowe z wielu źródeł, w tym dane historyczne. Dowiedz się, w jaki sposób formułowane są przewidywania i jak możesz z nich

Do uzyskania pełnego dostępu do wszystkich treści edukacyjnych dla początkujących inwestorów na Sharp Trader wymagane jest posiadanie demonstracyjnego lub rzeczywistego rachunku transakcyjnego AvaTrade.

Darmowe Demo Rachunek Rzeczwisty

Lekcja 12: Czym są Publikacje Danych

Publikacje danych oraz metodologia ich opracowywania przez różne instytucje w celu odzwierciedlenia kondycji gospodarki, produkcji, zatrudnienia i wielu innych obszarów wpływaj

Do uzyskania pełnego dostępu do wszystkich treści edukacyjnych dla początkujących inwestorów na Sharp Trader wymagane jest posiadanie demonstracyjnego lub rzeczywistego rachunku transakcyjnego AvaTrade.

Darmowe Demo Rachunek Rzeczwisty

Lekcja 13: Czym jest Wielkość Partii

Historycznie, waluty wymieniało się w określonych ilościach zwanych partiami. Standardowym rozmiarem partii była partia 100.000 jednostek. Są też mini-partie o wartości 10.

Do uzyskania pełnego dostępu do wszystkich treści edukacyjnych dla początkujących inwestorów na Sharp Trader wymagane jest posiadanie demonstracyjnego lub rzeczywistego rachunku transakcyjnego AvaTrade.

Darmowe Demo Rachunek Rzeczwisty

Lekcja 14: Czym są Indeksy Giełdowe

Indeksy rynkowe wyrażają wartość określonego sektora rynku akcji. Indeks akcyjny grupuje akcje różnych spółek i umożliwia obrót nimi w postaci jednego instrumentu finans